สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
เปิดเมื่อ16/05/2011
อัพเดท10/02/2019
ผู้เข้าชม404985
แสดงหน้า1058125

1ST UYFC BEST DANCE CREW 2018

21/06/2018 15:50 เมื่อ 21/06/2018 อ่าน 141 | ตอบ 0

1ST UYFC BEST DANCE CREW 2018****

กฎกติกาการแข่งขัน
1. กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2561โดยผู้เข้าสมัครจะต้องสมัครผ่านทางเฟซบุ๊ค เพจ UYFC CLUB โดยมีการโพสท์คลิปวีดีโอความยาว 30 – 40 วินาที เพื่อเป็น Teaser แนะนำทีม (ในคลิปวีดีโออาจมีประวัติการก่อตั้งทีมหรือบรรยากาศการซ้อม เป็นต้น)
1.1 หากมีผู้สมัครครบ 12 ทีมแล้ว ทางทีมงานจะทำงานปิดรับสมัครทันที
1.2 ในกรณีที่มีทีมผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะให้ทีมที่สมัครช้าเป็นอันดับที่ 13 และ อันดับต่อๆไป ตามเวลาบนเฟซบุ๊ค มีสิทธ์ลงแข่งขันแทน
1.3 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เยาวชนและครอบครัว และ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในรายการ 23rd Thailand Championships 2018, Dance Division Team Cheer Hip Hop.
1.4 หากทีมชนะเลิศสละสิทธิ์ ทางทีมงานจะมอบสิทธิ์ให้ทีมที่มีผลคะแนนรองลงมา และลำดับต่อๆไป
2. การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นเป็น 2 รูปแบบ นั่นคือ
2.1 รอบ Battle : โดยทางทีมงานจะเป็นผู้จับฉลากคู่สายให้กับแต่ละทีม และ หลังจากนั้นทีมงานจะทำการจับฉลากเพื่อเลือกโจทย์เพลง ให้แต่ละคู่สาย เพื่อให้นำไปรีมิกซ์และสร้างสรรค์การแสดงออกมาเพื่อ battle กัน
2.2 รอบ Ranking : ทีมผู้ชนะของแต่ละคู่สายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ามาในรอบนี้ และสามารถแสดงโชว์ที่ตนเตรียมมา ได้โดยไม่จำกัดเพลงและคอนเซ็ป
2.3 หลังจากลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ภายในบริเวณที่ทางทีมงานสามารถตามตัวได้
2.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันภายในเวลา 12.00 น. (เที่ยงตรง) เท่านั้น
2.5 ในกรณีที่มีทีมสละสิทธิ์วันแข่งขัน ทีมที่ได้รับการจับฉลากให้คู่กับทีมที่สละสิทธิ์จะมีสิทธิ์ชนะฟาวด์ ผ่านเข้าสู่รอบ Ranking ทันที แต่ยังคงต้องทำการแสดงเช่นเดิม
*ทางทีมงานจะทำการจับคู่สายและจับฉลากเลือกโจทย์ให้แต่ละทีมผ่านทาง live facebook ของเพจ UYFC CLUBโดยทางทีมงานจะแจ้งวันและเวลากับทางตัวแทนของแต่ละทีมอีกครั้งหลังจากปิดการรับสมัคร**
3. ทีมที่เข้ารับการแข่งขัน จะต้องนำเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานในการแสดงตนของ “ทุกคน ในทีม” (สำเนาบัตรประชาชน) มาส่งให้กับทีมงานในวันแข่งขันเท่านั้น โดยทางทีมงานจะปิดรับเอกสารของแต่ละทีมในเวลา 12.00 น. และในกรณีที่ทีมใดส่งเอกสารล่าช้า จะถูกหัก 5 คะแนน
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งไฟล์เพลงของทีมตนเองให้กับทีมงานทางอีเมลล์ Gamonwanphiachin@gmail.com ภายในเวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยนับตามเวลาของเฟซบุ๊ค
4.1 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของไฟล์เพลง ทางทีมงานจะแจ้ง เฉพาะทีมที่ส่งไฟล์เพลงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบถึงกฎกติกาของทางผู้จัดการแข่งขัน และรับผิดชอบถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งอุปกรณ์ที่ห้ามใช้ในการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
- อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดควันฟุ้ง
- อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อเวทีการแสดง อาทิเช่น ฝุ่น, แป้ง, ผงสี, ทราย, น้ำและน้ำมัน
- อุปกรณ์ใดๆซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายอันเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถสร้างสรรค์ พลิกแพลง และออกแบบการแสดงได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยไม่จำกัดคอนเซ็ป แต่จะต้องคงไว้ซึ่งโจทย์เพลงที่ได้รับ
7. การแสดงของผู้เข้าแข่งขันนั้น ต้องไม่มีเนื้อหา เสียง หรือภาพสื่ออันใดที่เป็นการปลุกปั่นทางการเมือง และไม่มีเนื้อหาใดๆเกี่ยวกับราชวงศ์ไทย
8. ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเพียงคนละ 1 ทีมเท่านั้น
9. การสลับลำดับการแสดง ต้องเกิดจากการตกลงของทีมหนึ่งและอีกทีมหนึ่งเห็นพ้อง ตรงกันที่จะสลับตำแหน่ง และผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะต้องส่งตัวแทนมาเพื่อแจ้งกับ ทีมงาน และได้รับความเห็นชอบจากทีมงาน จึงจะสามารถสลับลำดับการแสดงได้
10. หากเกิดข้อผิดพลาดจากทีมผู้จัดงานการแข่งขันขณะทำการแสดง เช่น ผิดพลาดทาง เทคนิคเครื่องเสียง หรือเวทีชำรุด เป็นต้น ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถขอใช้สิทธิ์ในการทำ การแสดง อีกครั้งหนึ่งได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงานและคณะกรรมการ และไม่มีการหักคะแนนใดๆเกิดขึ้น
11. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแสดงตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 5 นาที สำหรับรอบแบทเทิล และ 8 นาที สำหรับรอบจัดลำดับคะแนน(Ranking) โดยเวลาดังกล่าวนั้นรวมการติดตั้งอุปกรณ์
12. ทีมงานจะเริ่มจับ เวลาการแสดงตั้งแต่ก้าวขึ้นเวที จนการแสดงสิ้นสุดลง หากระยะเวลาการแสดงเกินเวลาที่กำหนด ทีมนั้นๆจะถูกตัดคะแนน (5 วินาที/ 1 คะแนน)
13. หากผู้เข้าแข่งขันไม่พร้อมที่จะทำการแสดงเมื่อถึงลำดับของทีมตนเอง เนื่องจากมาถึง งานล่าช้า ทางทีมงานจะทำการแจ้งการตัดคะแนนกับทางคณะกรรมการทุกท่าน ท่านละ 5 คะแนน
14. ในกรณีที่มีทีมของผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน ทางทีมงานจะจัดให้คณะกรรมการปรึกษาและพิจารณาคะแนนแต่ละช่องของทั้งสองทีม เพื่อเลือกผู้ที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของกรรมการ
15. ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขัน, ญาติ, ครู, หรือผู้ปกครอง พยายามเข้าพบหรือติดต่อกับคณะกรรมการผู้ตัดสินเพื่อทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ
16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของทีมผู้เข้าแข่งขัน
1. ไม่จำกัด อายุ
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่จำกัดสัญชาติ
4. จำนวน 8 –16 คนต่อทีม

เกณฑ์การตัดสิน
ท่าเต้น 40 %
- การออกแบบท่าเต้น
- ความเป็นเอกลักษณ์ของท่าเต้น
- ความเชื่อมโยงระหว่างท่าเต้น
- ท่าเต้นที่เชื่อมถึงคอนเซ็ป

การเต้น 35%
- ความแข็งแรง
- ความหนักเบาของการเต้น
- การแสดงออกทางสีหน้า
- ตำแหน่งบนเวที (blocking)
การนำเสนอ 20%
- เสื้อผ้า
- ทรงผม
- การแต่งหน้า
- อุปกรณ์ประกอบการแสดง
ความน่าสนใจ ความน่าดึงดูดผู้ชม 5 %
- การตอบสนองจากผู้ชมต่อการแสดง

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :